POMOC • Nie każdy, nie zawsze i nie wszystko może zrobić. Przeszkodą, aby móc sprostać czemuś może być brak wiedzy i zdolności, a zdarza się iż tylko brak czasu? Bywa i tak, że osoba posiadająca ogromną wiedzę „dla siebie”, a nie potrafi jej przekazać np. „nienaukowo”. Nie pytam dlaczego, nie doszukuję się przyczyn, nie snuję domysłów. Zawsze i chętnie POMAGAM.

POMAGAM • Piszę teksty specjalistyczne, aby informować, wytłumaczyć i nauczyć. Podejmuję się pisania tekstów jedynie z zakresu posiadanej wiedzy, na temat znanych mi zagadnień. Nie byłem, nie jestem i nie chcę być kreatywnym, „specjalistą” od wszystkiego, copywriterem. Natomiast, lecz zawsze poruszając się w obrębie obowiązującego prawa, mogę być „ghostwriterem”.

+

+
CIEKAWE PORTALE I SERWISY INTERNETOWE • POLECAM
ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY