● parafialne portale internetowe

● profesjonalne kreowanie wizerunku parafii

+

● POMOC.wawares.pl
Ideą portalu jest słowo zawarte w jego nazwie, czyli pomoc będąca wsparciem dla osób, które z różnych powodów, lecz niekoniecznie będąc specjalistami w danej dziedzinie – jako autorzy tekstów np. prasowych i/lub redaktorzy portali internetowych np. parafialnych zajmują się problematyką Kościoła katolickiego i zagadnieniami, które  bezsprzecznie wymagają posiadania znacznie szerszej wiedzy – niż tylko wynikającej z faktu bycia katolikiem. Gdyż tematyka o której tu mowa jest obszerna i częstokroć zawiła Natomiast z powodu np. specyficznej terminologii także nie dla wszystkich osób zrozumiała. Co nie jest powodem do wstydu.

Albowiem już grecki filozof Sokrates – o czym pisał Platon w dziele „Obrona Sokratesa” – wskazywał, że mądrość polega na świadomości własnej niewiedzy. Dlatego znane powiedzenie „Wiem, że nic nie wiem.”, którego autorem jest właśnie Sokrates, wywodzi się z przekonania tegoż filozofa, iż wiedzieć, że się nie wie, to mądrość. O czym zawsze powinni pamiętać autorzy, aby móc rzetelnie przygotować treści, by one były silne merytorycznie. Jednocześnie zawsze zrozumiałe dla odbiorców. Stąd też (nad)używanie fachowej terminologii, a zwłaszcza jej przesyt  stanowi barierę dla czytelników tekstów, które w przypadku tych, które są publikowane na parafialnych portalach internetowych nie mogą być rozprawami naukowymi i/lub porównywalnymi do odczytów, których słuchaczami są np. księża lub klerycy.

Instrukcja duszpasterska
COMMUNIO ET PROGRESSIO
o środkach społecznego przekazu
➤➤➤

Natomiast uwzględniając już przedstawione argumenty, każda osoba, która konstruktywnej krytyki – być może celowo i/lub bardzo tendencyjnie to robiąc – nie nazwie wyniszczającym krytykanctwem powinna zauważyć, że oferowana za pośrednictwem tego portalu pomoc niezaprzeczalnie służy Kościołowi. Zwłaszcza, że nawet najbardziej przychylna ocena rzeczywistości – w pełni uwzględniająca realia dotyczące poszczególnych parafii –  wskazuje na bardzo pilną potrzebę dokonania natychmiastowych, gdyż niestety (!) bardzo koniecznych zmian. Albowiem czas skończyć z ośmieszającą Kościół bylejakością parafialnych portali internetowych.

Wysoka jakość treści, ich poprawność merytoryczna i przydatność edukacyjna decydują o wartości parafialnego portalu internetowego
Nie należy ulegać opiniom, że gwarancją atrakcyjności portalu internetowego są: funkcjonalność, estetyka, czytelność i łatwość zarządzania treścią.
W przypadku parafialnych portali internetowych najważniejsza jest dbałość o poprawność języka, przestrzeganie m.in. zasad pisowni i wysoki
poziom merytoryczny publikowanych tekstów oraz poprawność przekazywanych informacji.

● ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY ●

KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLCE ● BIAŁOSTOCKA archidiecezjaBIELSKO • ŻYWIECKA diecezja BYDGOSKA diecezjaCZĘSTOCHOWSKA archidiecezja DROHICZYŃSKA diecezjaELBLĄSKA diecezjaEŁCKA diecezjaGDAŃSKA archidiecezjaGLIWICKA diecezjaGNIEŹNIEŃSKA archidiecezjaKALISKA diecezjaKATOWICKA archidiecezjaKIELECKA diecezjaKOSZALIŃSKO • KOŁOBRZESKA diecezjaKRAKOWSKA archidiecezjaLEGNICKA diecezjaLUBELSKA archidiecezjaŁOMŻYŃSKA diecezjaŁOWICKA diecezjaŁÓDZKA archidiecezja ● OLSZTYŃSKO • GDAŃSKA eparchiaOPOLSKA diecezjaPELPLIŃSKA diecezjaPŁOCKA diecezjaPOZNAŃSKA archidiecezjaPRZEMYSKA archidiecezjaPRZEMYSKO • WARSZAWSKA archieparchiaRADOMSKA diecezjaRZESZOWSKA diecezjaSANDOMIERSKA diecezjaSIEDLECKA diecezjaSOSNOWIECKA diecezjaSZCZECIŃSKO • KAMIEŃSKA archidiecezja ●  ŚWIDNICKA diecezjaTARNOWSKA diecezjaTORUŃSKA diecezjaWARMIŃSKA archidiecezjaWARSZAWSKA archidiecezjaWARSZAWSKO • PRASKA diecezja ● WŁOCŁAWSKA diecezjaWROCŁAWSKA archidiecezjaWROCŁAWSKO • KOSZALIŃSKA eparchiaZAMOJSKO • LUBACZOWSKA diecezjaZIELONOGÓRSKO • GORZOWSKA diecezjaORDYNARIAT POLOWYKEP

OFERTA SKORZYSTAJ

projektowanie stron internetowych hosting oraz rejestracja domen internetowych przygotowanie i aktualizacja treści
instalacja systemu zarządzania treścią optymalizacja i pozycjonowanie pomoc oraz wsparcie techniczne
zapytaj o szczegóły

REKLAMA KOŚCIELNE ORGANY ELKTRONICZNE

ALHBORN ● ALLEN ● CONTENT ● EMINENT ● JOHANNUS ● MAGNUS ● MIXTUUR ● NOORLANDER ● TONUS ● VISCOUNTVISCOUNT PL

MAKIN ● PHOENIX ● REGENT ● RODGERS ● ROLAND ● RODGERS ● WEYVERN ● VERDIN ● VERDIN ORGAN DIVISION ● 

CIEKAWE LINKI WARTOŚCIOWE TREŚCI

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA


WYBIERAM PAKIET EXTRA - 900 PLN / ROK


Zamówienie pakietu PREMIUM


WYBIERAM PAKIET PREMIUM - 750 PLN / ROK


Zamówienie pakietu SUPER


WYBIERAM PAKIET SUPER - 600 PLN / ROK


Zamówienie pakietu STANDARD


WYBIERAM PAKIET STANDARD - 450 PLN / ROK


Zamówienie pakietu BASIC


WYBIERAM PAKIET BASIC - 300 PLN / ROK