Największy to talent i najważniejsza umiejętność
nie używać dwóch słów tam, gdzie wystarczy jedno.
Geoffrey Squid

▢ Korekta z opracowaniem redakcyjnym tekstu oznacza kompleksowe przygotowanie publikacji do druku: wyeliminowanie zarówno błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych, jak i stylistycznych, logicznych oraz merytorycznych. Ponieważ wiele osób zainteresowanych współpracą z korektorem pyta często, czym jest korekta merytoryczna należy wyjaśnić, że korekta merytoryczna to opracowanie tekstu w jego warstwie rzeczowej, czyli poprawa dotycząca treści, a nie warstwy językowej tekstu.

Zapraszam do współpracy.

Sztuka pisania polega właściwie nie na sztuce pisania, lecz na sztuce… wykreślania tego, co się napisało źle.
Iwan Bunin

CIEKAWE LINKI · współpraca