Największy to talent i najważniejsza umiejętność nie używać dwóch słów tam, gdzie wystarczy jedno.
Geoffrey Squid

 

 

 

 

Wiedza to, jak podaje Wielki słownik języka polskiego: „wszystko to, czego ludzie się dowiadują, ucząc się lub poznając świat”(www.wsjp.pl). Możliwe jest zatem dookreślenie rodzaju tej wiedzy, jej zakresu itp. Wspomniany słownik podaje przykładowe połączenia: wiedza ekspercka, encyklopedyczna, fachowa, specjalistyczna; ogólna, potoczna; tajemna; praktyczna, teoretyczna; informatyczna, lingwistyczna, matematyczna, prawnicza… Z kolei przymiotnik merytoryczny Słownik języka polskiego PWN definiuje jako: „dotyczący treści sprawy, a nie jej strony formalnej” (www.sjp.pwn.pl) . Jest to więc synonim słów: profesjonalny, fachowy, rzetelny. W przypadku słowa merytoryczny notowane są połączenia: merytoryczna/-y dyskusja, aspekt, błąd, poziom, wartość, zarzuty (www.wsjp.pl). Połączenie „wiedza merytoryczna” nie jest wprawdzie wymieniane w słownikach, niemniej coraz częściej pojawia się w wypowiedziach medialnych, wykorzystywane jest środowiskowo, w tekstach ogłoszeń o pracy i innych. Wyrażenie to wskazuje na pewien zakres wiedzy, na jej specjalistyczny charakter – w przeciwieństwie np. do wiedzy ogólnej, potocznej, zdroworozsądkowej. Nie jest wprawdzie zbyt zręczne semantycznie i stylistycznie, ale komunikatywne i czytelne dla odbiorcy.

REDAKCJA MERYTORYCZNA

• dotyczy samej treści tekstu, jego kompletności i spójności. Jest to sprawdzenie prawdziwości, przydatności lub prawidłowości czegoś. Dlatego weryfikację należy powierzyć osobie mającej wykształcenie i doświadczenie w dziedzinie, do której należy opracowywana publikacja

+

REDAKCJA JĘZYKOWA

• inaczej: stylistyczna, dotyczy języka, ortografii i interpunkcji przygotowywanego tekstu. Gdy nie obejmuje czynności redakcyjnych, w których mieści się również samodzielne wyznaczanie norm dla publikacji zaliczana jest bardzo często do korekty tzn. wskazania wad tekstu.

+

REDAKCJA TECHNICZNA

• jako bardzo wąskie znaczenie całego terminu, obejmuje przede wszystkim warstwę wizualną tekstu, w tym np. jego warstwę typograficzną czy kolorystykę. W wydawnictwie wykonuje ją pozostający w kontakcie ze studiami DTP i drukarnią redaktor techniczny, adiustator.

• Adiustacja to przygotowanie tekstu do publikacji (np. druku), tak pod względem redakcyjnym, jak i technicznym Stąd dwa różne źródła wskazują na bardzo zbliżone do siebie nazwy tej samej czynności. Przy czym definicja „redakcja techniczna” adiustację określa jako czynność związaną głównie z przygotowaniem tekstu dla potrzeb poligrafii.

• Redakcja techniczna polega na ustalaniu norm wizualnych dla danego tekstu danej publikacji, dostosowywanie go do norm językowych, estetycznych, drukarskich, obowiązujących w wydawnictwie, nanoszenie wyróżnień niemerytorycznych, tzn. typowych (kursywa, pogrubienie, podkreślenie, tło tekstu itp.), wyznaczenie kroju pisma i interlinii tekstu podstawowego, oznaczanie wcięć akapitowych, w tym akapitów nagłówkowych, podtytułowych, oznaczanie indeksów górnych i dolnych, rozmieszczenia tytułów, tabel, tablic, ramek, przypisów, wyrównywanie spacjowania, wyznaczanie wielkości i umieszczenia rycin, wyznaczanie układu stron, kolumn i łamów, marginesów, paginacji cyfrowej i żywej. Paginacja to przypisywanie kolejnych liczb (lub wyrażeń liczbowych) do kolejnych stron rękopisu lub druku. Jedna z dwóch metod numeracji obok foliacji polegającej na numerowaniu kolejnych kart.

• Korekta z opracowaniem redakcyjnym tekstu oznacza kompleksowe przygotowanie publikacji do druku: wyeliminowanie zarówno błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych, jak i stylistycznych, logicznych oraz merytorycznych. Ponieważ wiele osób zainteresowanych współpracą z korektorem pyta często, czym jest korekta merytoryczna należy wyjaśnić, że jest to opracowanie tekstu w jego warstwie rzeczowej, czyli poprawa dotycząca treści, a nie warstwy językowej tekstu. Korekta przeprowadzana na dwa sposoby:
• korektor oznacza i uzasadnia wadliwe partie tekstu, który następnie z sugestiami zmian przekazuje jego autorowi do samodzielnego przeredagowania;
• korektor przeredagowuje wadliwe merytorycznie fragmenty tekstu, po czym oddaje go do oceny autorowi, który może zmiany zaakceptować lub je odrzucić.

W przypadkach budzących wątpliwości korekta może wiązać się z przymusowością konsultacji specjalistycznej lub porady eksperckiej.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

• Powszechnie znane słowo: copywriter kojarzy się z osobą autora tekstów i sloganów reklamowych, wykorzystywanych we wszelkich materiałach promocyjnych budujących – nomen omen nie zawsze rzetelny, czyli prawdziwy – wizerunek firmy. Ghostwriter (ang. pisarz-widmo) to osoba, która za wynagrodzeniem pisze, koryguje lub redaguje teksty, które następnie zostają opublikowane pod nazwiskiem zleceniodawcy. Natomiast oferta przedstawiona na tym portalu najbliższa jest temu, co robi concepteur-redacteur (fr. pomysłodawca – redaktor), czyli osoba współpracująca w tworzeniu treści z rzeczywistym autorem tekstów i/lub temu autorowi pomaga. Szczególnie wtedy, gdy napisanie i opracowanie redakcyjne tekstu (np. korekta merytoryczna) dopomina się o profesjonalną wiedzę w danej dziedzinie. Wówczas zazwyczaj, lecz nie w każdym przypadku mówi się o współautorstwie.

☰ profesjonalizm • duże umiejętności i wysoki poziom wykonywanej pracy; bardzo dobre przygotowanie do wykonywania czegoś

☰ perfekcjonizm • dokładność wykonywanych czynności na najwyższym poziomie; dążenie do osiągnięcia doskonałości w czymś, często przesadne

Sztuka pisania polega właściwie nie na sztuce pisania, lecz na sztuce… wykreślania tego, co się napisało źle.
Iwan Bunin

Twórz z większą pewnością siebie. Stwórz sobie szanse na zmiany.

Słownikowa definicja wyjaśniająca znaczenie słowa: pomoc, bezspornie wskazuje na działanie zmierzające do poprawienia (zmiany) czyjejś sytuacji i udzielenie wsparcia. Co jest motywacją dla równolegle dwutorowej pomocy, polegającej na tworzeniu treści katolickich portali informacyjnych oraz ich dostosowaniu do norm gwarantujących dostępność dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Pomoc skierowana jest także bezpośrednio do tych osób, 80 mln w UE, w tym ponad 3 mln żyjących w Polsce, często żyjących „w klatkach” własnej bezsilności.

CIEKAWE LINKIWSPÓŁPRACA