Szanowni Państwo

Wszystkie zagadnienia poruszane na tym portalu są tymi w których poznaniu mogę i chcę Państwu pomóc. Dlatego proszę o pytania, przedstawienie potrzeb oraz wskazanie zamiarów i oczekiwań. Na Państwa korespondencję będą odpowiadał zawsze bardzo rzetelnie i możliwie niezwłocznie tzn. w ciągu 24 godzin. Z wyłączeniem tej korespondencji na której odpowiedź będzie wymagała więcej czasu dla jej przygotowania. Ale i wówczas poinformuję Państwa o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. Podkreślając, że żadna z nich nie będzie ostateczna, gdyż daję Państwu prawo do zadawania pytań aż do chwili wyczerpania tematu.

 

 

Zapamiętaj, że adres mailowy należy do danych osobowych podlegających ochronie. Natomiast w Internecie anonimość jest tylko pozorna, stąd adres IP Twojego komputera możliwy jest do ustalenia. Dlatego uprzedzam, iż wszystkie przypadki wykorzystywania adresu mailowego do przysyłania niezamówionych reklam i ofert, jak również innych spamów zgłaszam organom ścigania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553)

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA


WYBIERAM PAKIET EXTRA - 900 PLN / ROK


Zamówienie pakietu PREMIUM


WYBIERAM PAKIET PREMIUM - 750 PLN / ROK


Zamówienie pakietu SUPER


WYBIERAM PAKIET SUPER - 600 PLN / ROK


Zamówienie pakietu STANDARD


WYBIERAM PAKIET STANDARD - 450 PLN / ROK


Zamówienie pakietu BASIC


WYBIERAM PAKIET BASIC - 300 PLN / ROK