Ochrona prywatności

Ochrona prywatności

Każdorazowe ograniczenie ochrony prywatności osoby pełniącej funkcje publiczne nie może mieć charakteru uznaniowego, dlatego musi być sprecyzowane w akcie normatywnym rangi ustawowej, czynić zadość wymogom konstytucyjnym, oraz służyć realizacji prawa dostępu obywatela do informacji publicznej. […]

Ochrona prawa do prywatności gwarantowanego w art. 47 Konstytucji RP, tak jak i pozostałych praw i wolności składających się na pełną treść prywatności, nie ma charakteru absolutnego i może podlegać ograniczeniom. Za ograniczeniem tym musi przemawiać jednak inna norma, zasada bądź też wartość konstytucyjna. Należy pamiętać, że stopień ograniczenia musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do rangi interesu, któremu ograniczenie to ma służyć. […]

… należy czynić rozróżnienie pomiędzy pojęciami: „osoba publiczna” i „osoba pełniąca funkcję publiczną”. 

● Czytaj więcej: Osoby pełniące funkcje publiczne też mają prawo do prywatności

Ochrona prywatności

Ochrona sfery życia prywatnego zaliczana jest do praw człowieka pierwszej generacji i jako prawo fundamentalne podlega ochronie w większości współczesnych systemów prawnych. Prawo do ochrony prywatności zagwarantowane jest w prawie międzynarodowym, prawie europejskim oraz w polskim systemie prawnym.

Prywatność w ujęciu normatywnym zakłada uprawnienie jednostki do kształtowania sfery prywatnej życia, aby była ona wolna od ingerencji i niedostępna dla innych. Współczesne państwa rozbudowują w znaczącym zakresie instrumenty prawa ochrony prywatności, ale jednocześnie znajdują powody, aby w te prawo mocno ingerować.

Czytaj dalej >>>

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA


WYBIERAM PAKIET EXTRA - 900 PLN / ROK


Zamówienie pakietu PREMIUM


WYBIERAM PAKIET PREMIUM - 750 PLN / ROK


Zamówienie pakietu SUPER


WYBIERAM PAKIET SUPER - 600 PLN / ROK


Zamówienie pakietu STANDARD


WYBIERAM PAKIET STANDARD - 450 PLN / ROK


Zamówienie pakietu BASIC


WYBIERAM PAKIET BASIC - 300 PLN / ROK