„Potrzebna jest dziś nowa wyobraźnia miłosierdzia, której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak aby gest pomocy nie był odczuwalny jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr”.

Jan Paweł II – List apostolski Novo millennio ineunte, 2001 rok

Portal prowadzi osoba bardzo ciężko chora i z tego powodu niepełnosprawna. Jednak, gdy posiada wiedzę i zdolna jest do tego, aby udzielić pomocy między innymi polegającej na profesjonalnym opracowaniu treści (tekstów) tematycznie związanych z Kościołem katolickim, barterem będącym wymianą dobra za dobro może być wzajemna pomoc.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY