Na temat roli Internetu w dziele ewangelizacji, a także miejscu Kościoła w cyberprzestrzeni – korzystając z różnych źródeł – można przeczytać bardzo dużo. W związku z czym  powielanie opinii a zwłaszcza kopiowanie już opublikowanych jest całkowicie bezzasadne. Albowiem żadna z nich nie zmieni rzeczywistości, czyli tego, że pomimo powszechności Internetu, nadal ponad 40% spośród ponad 10 tysięcy polskich parafii nie ma własnej strony internetowej. Z różnych powodów, lecz najczęstszą przyczyną takiego stanu jest – niepozbawiona racji – niechęć do Internetu. Zaś szczególnie do preferowanej przez młodzież obecności parafii na portalach społecznościowych,.   

Jednakże Kościół musi iść z duchem czasu, by zauważyć, iż żyjemy w XXI wieku, a w czasach nam współczesnych Internet stał się nieuniknioną częścią otaczającej ludzkość rzeczywistości. Natomiast wśród młodego pokolenia korzystanie z Internetu stało się wręcz normą społeczną. Dlatego – zwłaszcza księży – bardzo zachęcam do lektury treści zawartych w corocznych orędziach papieskich na Dni Środków Społecznego Przekazu [ otwórz ]. Zwracając uwagę, że już papież Paweł VI w orędziu na 1 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu przeżywany w roku 1967 zwracał uwagę na potrzebę wykorzystania przez Kościół wszystkich „nowoczesnych środków społecznego przekazu myśli”. Do których obecnie, w czasach nam współczesnych  – poza prasą, radiem i telewizją – zalicza się Internet.

Według oficjalnych danych w Polsce portale religijne odwiedza około 15% internautów, a dla wielu spośród tych osób parafialne portale internetowe są jedynym źródłem wiedzy o Kościele – w szerokim tego słowa znaczeniu.

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA


WYBIERAM PAKIET EXTRA - 900 PLN / ROK


Zamówienie pakietu PREMIUM


WYBIERAM PAKIET PREMIUM - 750 PLN / ROK


Zamówienie pakietu SUPER


WYBIERAM PAKIET SUPER - 600 PLN / ROK


Zamówienie pakietu STANDARD


WYBIERAM PAKIET STANDARD - 450 PLN / ROK


Zamówienie pakietu BASIC


WYBIERAM PAKIET BASIC - 300 PLN / ROK