▪ Podstawą, fundamentalną zasadą przy opracowywaniu treści jest wiarygodność autora, cecha człowieka niebudzącego wątpliwości i takiego, któremu można zaufać. Ponieważ tylko takiej osobie można powierzyć przygotowanie tekstów w przekonaniu, że one będą spełniać cel.

Zawodowy copywriting polegający na pisaniu wszelkiego rodzaju tekstów przez copywritera to w efekcie pozyskiwanie treści o niskiej, bardzo niskiej bądź nawet zerowej wartości merytorycznej. Nie można bowiem twierdzić iż copywriter powinien posiadać w tym zakresie pewne określone predyspozycje i polot, krótko mówiąc „to coś”. A jednocześnie lekceważyć jego brak wiedzy, często nawet podstawowej, aby taka osoba mogła napisać tekst wartościowy.

Dlatego poznając szeroką ofertę „pisarzy” należy wiedzieć, że copywriting to tak naprawdę pojęcie bardzo szerokie, w którym zawiera się zarówno web copywriting, a także content copywriting i copywriting SEO. Najogólniej rzecz ujmując, jest to tworzenie tekstów na konkretne zapotrzebowanie i indywidualne potrzeby.

Copywriting to proces tworzenia skutecznych, perswazyjnych i użytkowych tekstów na potrzeby marketingu i reklamy, o określonych komunikatach skierowanych do konsumenta. Teksty te mają za zadanie pozyskanie uwagi czytelnika, a następnie skłonienie go do określonego działania. Tym, co dla niepoznaki nazywa się perswazją a copywritingu jest manipulacja.

Perswazję można podzielić na trzy rodzaje: nakłaniającą, której celem jest pozyskanie; przekonującą, aby dowieść słuszności jakiegoś poglądu. Trzeci rodzaj stosowanej w copywritingu perswazji, to perswazja pobudzająca, która ma za zadanie zjednywanie. Manipulacja z kolei oznacza próbę kształtowania poglądów, zdań i zachowań innych ludzi bez ich woli i wiedzy. Często bazuje na emocjach, przywiązaniu czy sytuacji społecznej danych osób lub grup, kryjąc przed nimi niektóre fakty. Zazwyczaj manipulacja wprowadza ludzi w błąd i ma negatywny wydźwięk.

Znakiem tego, jedynie rzetelny profesjonalista, legitymujący się wiedzą i doświadczeniem jest zdolny napisać merytorycznie poprawny, a więc wartościowy tekst – do wykorzystania w różnych celach, lecz nigdy nie będąc manipulacją. Czytaj w menu: CELE