▪ Szeroko pojęta problematyka społeczna i tematyka związana z Kościołem rzymskokatolickim oraz bardzo różnorodne spektrum zagadnień dotyczących człowieka oraz jego środowiska w różnych aspektach – ten obszar tematyczny z niezmierzonym katalogiem, wymagających odpowiedzi i wyjaśnień, różnorakich pytań i wątpliwości, jest tą przestrzenią w której się poruszam przygotowując treści na zlecenie.

Jak wyjaśnia Wielki słownik języka polskiego PWN, przygotowywać to robić coś w określonym celu, wiedząc, że potrzebne będzie w przyszłości. Z tej racji używam określenia – przygotowując treści, gdyż na zlecenie piszę, redaguję teksty własne i obce. W tym miejscu od razu wyjaśniam iż często utożsamiane z pisaniem redagowanie tekstu polega na sprawdzeniu i poprawie treści pod kątem językowym, logicznym oraz merytorycznym, aby zwiększyć ogólną jakość przekazywanych informacji. Natomiast, aby informacja była rzetelna musi być opracowana starannie; powinna być prawdziwa i uczciwa, czyli opracowana solidnie, a więc starannie i odpowiedzialnie.