Sięgając do słownika języka polskiego można przeczytać, iż pomoc to działanie zmierzające do poprawienia czyjejś sytuacji, wsparcie; w innym miejscu to samo słowo określa się, jako czynności mające na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie ich trudnych sytuacji życiowych. Co należy rozumieć, że pomoc poza jej finansowym i materialnym wymiarem również polega np. na wsparciu psychologicznym, prawnym itd.- której nie mierzy się wartością pieniądzy, lecz ocenia ją pod kątem skuteczności, czyli przez pryzmat jej rzeczywistych efektów. Niezwykle ważnych, gdy pomoc dotyczy przezwyciężenia machiny urzędniczej, czyli udzielanej wówczas, gdy zdehumanizowane i pozbawione nadziei osoby są bezsilne. Zwłaszcza, że to nie urząd, lecz uczędnicy są zdehumanizowani, a wtedy osoby przez nich zdehumanizowane – zamiast podmiotem, stają się przedmiotem! Czemu należy się w sposób zdecydowany sprzeciwiać. Jednakże nie każdy potrafi to zrobić. Dlatego, szczególnie osoby z wielu powodów… – których wskazywać w tym miejscu nie trzeba – … pozbawione zdolności wyrażanie sprzeciwu nie mogą pozostawać bez pomocy. Zwłaszcza, gdy we wielu przypadkach, może nie nagminnych, lecz licznych ich sytuację pogarsza nikła świadomość prawna, a nawet całkowita nieznajomość prawa; czego nie omieszkają wykorzystywać np. urzędnicy.

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA


WYBIERAM PAKIET EXTRA - 900 PLN / ROK


Zamówienie pakietu PREMIUM


WYBIERAM PAKIET PREMIUM - 750 PLN / ROK


Zamówienie pakietu SUPER


WYBIERAM PAKIET SUPER - 600 PLN / ROK


Zamówienie pakietu STANDARD


WYBIERAM PAKIET STANDARD - 450 PLN / ROK


Zamówienie pakietu BASIC


WYBIERAM PAKIET BASIC - 300 PLN / ROK