Każdy, kto nawet tylko pobieżnie przeczytał informacje opublikowane na stronach portalu POMOC już wie, że powstał on po to, by pomóc w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych oraz istnieje po to, aby zaprzeczyć powszechnemu przekonaniu o istniejącej znieczulicy. Zwlaszcza, że jako polskie społeczeństwo udowodniliśmy, że człowiek mógł pomóc drugiemu  człowiekow a silniejsi pomogli słabszymw pokonywaniu przeciwności losu. Przez co również słabsi mogli dowieść, że: „Przeciwności, z którymi musimy się zmierzyć, często sprawiają, że stajemy się silniejsi. A to, co dziś wydaje się stratą, jutro może okazać się zyskiem” (Nick Vujicic). Portal POMC ma również przekonać wszystkich i bez wyjątku, że prośba o pomoc nie jest wstydem, a tym  bardziej nie jest objawem słabości. Warto zatem pamiętać, że prośba o pomoc jest przede wszystkim dowodem zaufania, jakim osoba prosząca obdarza człowieka, któremu jednocześnie przekazuje nawet najbardziej delikatne i intymne powody, dla których zmuszona jest prosić o pomoc. Wreszcie, portal POMOC służy zrozumieniu, że prośba o pomoc to nie wstyd. To nie głupota. To nie porażka! To, że czegoś nie wiemy lub potrzebujemy czyjegoś wsparcia… – przyznanie się do tego, jest wielką mądrością. Skutkującą zrozumieniem, że należy być budowniczym mostów a nie murów, aby móc rozwiązać probelmy, które nimi są, gdy pozostają nierozwiązane.

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA


WYBIERAM PAKIET EXTRA - 900 PLN / ROK


Zamówienie pakietu PREMIUM


WYBIERAM PAKIET PREMIUM - 750 PLN / ROK


Zamówienie pakietu SUPER


WYBIERAM PAKIET SUPER - 600 PLN / ROK


Zamówienie pakietu STANDARD


WYBIERAM PAKIET STANDARD - 450 PLN / ROK


Zamówienie pakietu BASIC


WYBIERAM PAKIET BASIC - 300 PLN / ROK