▪ Wskazując cele tworzenia wartościowych treści w pewnym stopniu uzasadniono potrzebę ich istnienia. Szczególnie w Internecie, gdzie różnorakich informacji nie brakuje, lecz tych nie budzących wątpliwości, niezaprzeczalnie wartościowych tj. na bardzo dobrym poziomie merytorycznym, wciąż jest zbyt mało. Przede wszystkim dlatego że, przekaz treści w Internecie musi być niezwykle rzeczowy. Bodaj tylko, aby portal informacyjny nie był e-bookiem, a tym bardziej wielotomową książką, tyle że elektroniczną. Znakiem tego, jak wskazano cele [ czytaj w menu: CELE ] – te, którym powinny służyć publikowane m.in. w Internecie treści,  tak również należy określić potrzeby. Niezaprzeczalnie potrzebę rzetelnych informacji, które tematycznie dotyczą zagadnień Kościoła rzymskokatolickiego, a zwłaszcza zagadnień związanych z duszpasterstwem w parafiach. Niestety, wciąż dostrzegalne są braki i wśród wiernych słychać negatywne opinie. Przede wszystkim m.in. na portalach / stronach internetowych parafii brakuje wyjaśnień „dlaczego”, a zazwyczaj kategoryczne twierdzenia „że” – pod warunkiem, że w ogóle w jakimkolwiek stopniu są wyjaśniane, tłumaczy się językiem przenaukowionym (i przeteologizowanym). Dlatego przenaukowiony styl tekstów, które trzeba czytać ze słownikiem wyrazów obcych zwykle prowadzi do (co najmniej) trudności w zrozumieniu treści przekazu.