1-56-1011-15

 

6. Czy mogę skorzystać z muzyki chronionej prawem autorskim w amatorskim filmiku, który chciałbym umieścić na platformie internetowej?

Ogólnie rzecz ujmując, nie, nie możesz skorzystać z muzyki chronionej prawem autorskim w amatorskim filmiku, który chcesz umieścić na platformie internetowej. Niemniej jednak, na przykład, możesz skorzystać z utworów Mozarta lub Chopina, pod warunkiem, że jesteś autorem ich artystycznych wykonań (innymi słowy, musisz sam zagrać utwór muzyczny). Jeżeli skorzystasz z muzyki chronionej prawem autorskim lub prawami pokrewnymi i umieścisz swój amatorski filmik na publicznie dostępnej platformie on-line, to naruszysz prawa autorskie i będziesz mógł być pociągnięty za to do odpowiedzialności.

Jednakże jeśli zamierzasz udostępnić ten amatorski filmik wyłącznie rodzinie lub najbliższym znajomym, a muzyka, z której skorzystałeś, została ściągnięta z legalnego źródła, nie będziesz odpowiedzialny za naruszenie praw autorskich. Takie korzystanie wchodzi bowiem w zakres tzw. dozwolonego użytku osobistego i jest dopuszczalne w prawie autorskim.

Jeżeli potrzebujesz muzyki do swojego amatorskiego filmiku, który chcesz udostępnić nieokreślonej publiczności i jeśli jednocześnie nie stać Cię na uiszczenie stosownych opłat na rzecz twórców, możesz poszukać specjalnie do tego przeznaczonych programów, oferujących za darmo muzykę do amatorskich filmików. Pamiętaj, że powinieneś dokładnie sprawdzić stronę internetową lub narzędzie oferujące utwory muzyczne i korzystać tylko z godnych zaufania platform lub narzędzi.

Pamiętaj również, że korzystanie z muzyki w amatorskich filmikach może pociągać za sobą naruszenie autorskich praw osobistych jej twórcy – powinieneś ujawnić imiona, nazwiska lub pseudonimy twórców i nie możesz używać takich utworów muzycznych przeciwko reputacji lub dobremu imieniu ich twórców. Nie możesz jednocześnie opracowywać lub przerabiać utworów muzycznych bez zgody twórcy (np. łączyć dwóch utworów muzycznych w jeden).

7. Czy mogę dać egzemplarz utworu chronionego prawem autorskim członkowi rodziny lub znajomemu?

Tak, możesz przekazać egzemplarz utworu chronionego prawem autorskim członkowi rodziny lub bliskiemu znajomemu (to tak zwany dozwolony użytek osobisty), pod warunkiem że taki egzemplarz lub jego kopia została pozyskana z legalnego źródła. Jeśli egzemplarz lub jego kopia została pozyskana ze źródła, które nie jest legalne, takie działanie może być (i prawdopodobnie będzie) uznane za niestanowiące tzw. dozwolonego użytku osobistego. Na przykład możesz dać kopię e-booka, który zakupiłeś legalnie, członkom swojej rodziny lub bliskiemu znajomemu. Pamiętaj jednak, że nie masz prawa rozpowszechniać tak pozyskanych utworów nieokreślonemu kręgowi znajomych z Internetu (na przykład nie możesz wysłać kopii pliku wszystkim znajomym z Facebooka). Co prawda, znajomy wyłącznie z Internetu może być również bliskim znajomym objętym tzw. dozwolonym użytkiem osobistym, ale musi istnieć między Wami określona bliska relacja osobista. W przeciwnym wypadku Twoje działanie nie będzie tzw. dozwolonym użytkiem osobistym.

Warto też wspomnieć, że jeśli legalnie nabyłeś oryginalny egzemplarz jakiegoś utworu (np. zakupiłeś książkę w księgarni), to masz prawo nim dowolnie rozporządzać (poza oddaniem go w najem). Jest to związane z tzw. wyczerpaniem prawa autorskiego.

8. Czy mogę ściągnąć utwór chroniony prawem autorskim z Internetu i czy ma znaczenie, jakiej technologii użyję w tym celu?

Możesz ściągnąć plik z utworem z Internetu pod warunkiem, że uczynisz to z legalnego źródła i że nie będziesz czynił z niego użytku komercyjnego (możesz korzystać z tak ściągniętego utworu wyłącznie w celach osobistych albo dać jego kopię bliskiemu znajomemu lub członkowi Twojej rodziny na zasadach przewidzianych przez tzw. dozwolony użytek osobisty). Jeśli ściągniesz plik z utworem z nielegalnego źródła, Twoje zachowanie może zostać uznane (i prawdopodobnie będzie) za bezprawne i możesz być pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich. Nie ma przy tym znaczenia, czy ściągniesz tylko część utworu. Ma natomiast znaczenie, z jakiej technologii skorzystasz do ściągnięcia pliku. Pamiętaj, że jeżeli zdecydujesz się na użycie technologii, która wraz ze ściąganiem pliku powoduje jego udostępnianie (np. torrenty) – naruszysz prawa autorskie, gdyż Twoje działanie nie będzie objęte zakresem dozwolonego użytku osobistego.

9. Próbowałem przekopiować film z DVD do mojego komputera, ale nie mogłem tego zrobić z powodu czegoś, co nazywa się „Środki zabezpieczenia technicznego”. Co to oznacza? I czy mogę je ominąć, żeby skopiować film?

Środki zabezpieczenia technicznego są narzędziami technicznymi używanymi w celu kontrolowania dostępu do treści chronionych prawem autorskim (hasła, scrambling), zapobiegania korzystania i rozpowszechniania przez użytkowników tych treści (SCMS) albo w celu wspomagania ochrony integralności utworu poprzez zapobieganie zmienianiu ich treści lub formy. Ogólnie rzecz biorąc, nie wolno Ci obchodzić tych zabezpieczeń – stanowi to naruszenie praw autorskich. Jednakże jeżeli chcesz je obejść wyłącznie w celu sporządzenia kopii dla siebie lub dla swoich bliskich znajomych albo członków Twojej rodziny, to wydaje się, że masz do tego prawo (takie działanie podpada pod tzw. dozwolony użytek osobisty).

10. Czym jest opłata reprograficzna?

Celem opłaty reprograficznej jest rekompensowanie strat poniesionych przez twórców oryginalnych dzieł w związku z ich kopiowaniem przez konsumentów. Opłata ta jest uiszczana przez producentów i importerów określonych urządzeń kopiujących oraz posiadaczy urządzeń reprograficznych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotniania utworów na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Dochody z opłat reprograficznych są dzielone pomiędzy twórców, artystów wykonawców, producentów wideogramów i fonogramów, a także wydawców.

 

1-56-1011-15

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA


WYBIERAM PAKIET EXTRA - 900 PLN / ROK


Zamówienie pakietu PREMIUM


WYBIERAM PAKIET PREMIUM - 750 PLN / ROK


Zamówienie pakietu SUPER


WYBIERAM PAKIET SUPER - 600 PLN / ROK


Zamówienie pakietu STANDARD


WYBIERAM PAKIET STANDARD - 450 PLN / ROK


Zamówienie pakietu BASIC


WYBIERAM PAKIET BASIC - 300 PLN / ROK