1-56-1011-15

 

11. Czy naruszam prawa autorskie, jeśli oglądam film w Internecie za pomocą usługi streamingu, a nie zapisuję go w pamięci komputera?

Co do zasady zarówno streaming, jak i ściąganie plików nie jest nielegalne, o ile korzysta się w tym celu z legalnych źródeł. Nie naruszasz prawa autorskiego w związku z oglądaniem filmu za pomocą streamingu treści z legalnych źródeł. W takim wypadku otrzymujesz wyłącznie dostęp do chronionej treści i nie dochodzi do zwielokrotnienia utworu (w związku z czym nie ma potrzeby uzyskiwania zgody uprawnionego). Nawet jeśli streaming powoduje czynność zwielokrotnienia utworu w pamięci Twojego komputera, to mamy do czynienia ze zwielokrotnieniem incydentalnym, chronionym w ramach tzw. dozwolonego użytku osobistego, co oznacza, że nadal nie naruszasz prawa autorskiego. Jednakże może dojść do naruszenia praw autorskich, jeśli będziesz udostępniał publicznie ten film za pomocą usługi streamingu lub uploadował go osobom niebędącym członkami Twojej rodziny lub Twoimi bliskimi znajomymi.

12. Jeśli utwory chronione prawem autorskim są umieszczane w moich postach „automatycznie” przez media społecznościowe, czy jestem odpowiedzialny za takie działanie i czy stanowi to naruszenie praw autorskich? Co w sytuacji, w której linkuję do utworów lub utrwalam je na mojej stronie internetowej lub blogu?

Umieszczanie utworów chronionych prawem autorskim w Twoich postach może być uznane za naruszenie prawa autorskiego. Nie jest naruszeniem, jeżeli posty, które zamieszczasz, są widoczne tylko dla członków Twojej rodziny lub Twoich najbliższych znajomych albo jeżeli umieszczasz tylko fragment jakiegoś utworu (np. dla potrzeb jego krytycznej analizy, nauczania itp.) – zgodnie z prawem cytatu. Jeżeli z jakichś względów umieszczenie utworu w Twoim poście jest „automatyczne”, możesz odpowiadać za naruszenie prawa autorskiego, o ile zgodziłeś się w warunkach lub regulaminie danej strony internetowej na takie „automatyczne” umieszczanie. Linkowanie i utrwalanie utworów na Twojej stronie internetowej lub blogu bez zgody uprawnionego jest bezprawnym korzystaniem z utworu – może być naruszeniem praw autorskich. Wreszcie, zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Svensson, linkowanie do internetowego źródła, w którym utwór został udostępniony publicznie legalnie, tj. za zgodą autora lub uprawnionego i bez ograniczeń w dostępie do niego, nie stanowi naruszenia prawa autorskiego.

13. Kiedy tworzę jakieś dzieło i umieszczam je w sieci, regulaminy wielu stron internetowych zobowiązują mnie do przeniesienia moich praw autorskich na daną stronę. Czy oznacza to, że tracę wszystkie prawa do takich utworów?

Nie. Po pierwsze, Twoje prawa osobiste (które chronią Twoje więzi z utworem, np. prawo do autorstwa) nie mogą być przeniesione. Nawet jeżeli strona internetowa zobowiązuje Cię do ich przeniesienia, a Ty się na to godzisz, takie postanowienie jest nieważne. Po drugie, w Polsce do przeniesienia autorskich praw majątkowych niezbędna jest forma pisemna. Kliknięcie „zgadzam się” pod regulaminem danej strony internetowej nie oznacza tego samego, co zachowanie formy pisemnej. W związku z tym nie tracisz swoich praw autorskich, nawet wówczas, gdy zgodziłeś się na to przy akceptacji regulaminu strony internetowej.

14. Mój avatar jest oparty na moim ulubionym aktorze, postaci lub klubie sportowym. Czy w związku z tym mogę mieć kłopoty w związku z naruszeniem praw autorskich albo innych praw?

To zależy od rodzaju avatara i od tego, na jakiej stronie czy platformie zamierzasz go umieścić, a także od tego, czy robisz to w celach osobistych czy komercyjnych, ale ogólnie rzecz biorąc – tak, możesz mieć kłopoty. Jeśli kopiujesz chroniony utwór i rozpowszechniasz go jako swój avatar, to Twoje działanie jest naruszeniem praw autorskich. Jeżeli używasz fotografii lub obrazu przedstawiającego kogoś innego, możesz również naruszyć prawo tej osoby do wizerunku. Jeśli Twój avatar zawiera w sobie znaki towarowe, możesz mieć również problem z naruszeniem praw do znaku towarowego. Nie powinieneś mieć problemów z prawem, jeśli samodzielnie stworzysz swojego avatara, który będzie jedynie inspirowany cudzymi utworami (i nie będzie połączeniem elementów twórczych z innych utworów).

15. Skąd mam wiedzieć, czy dostępny w sieci utwór jest oferowany legalnie czy nielegalnie?

To wyjątkowo trudne pytanie i nie ma na nie dobrej odpowiedzi. Nie ma publicznego rejestru stron, które oferują legalne czy nielegalne źródła. Zależy to od wielu szczególnych okoliczności. Ogólnie rzecz biorąc, nie powinieneś ufać stronom, które oferują znaczne ilości treści za darmo (ale nie jest to regułą, gdyż istnieją pewne strony internetowe, które oferują utwory w systemie licencji typu open-content), jak również platformom, które wymagają płatności za treści przesyłane przez innych użytkowników. Powinieneś również pamiętać, że w prawie polskim fakt, że nie wiedziałeś, iż dany utwór pochodzi z nielegalnego źródła, nie zwalnia Cię automatycznie z odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego. Twoja świadomość, że określone dzieło pochodzi z nielegalnego źródła, może tylko zwiększyć zakres Twojej odpowiedzialności majątkowej. Ponadto pamiętaj, że ściąganie plików bezpośrednio z nielegalnego źródła jest działaniem wykraczającym poza tzw. dozwolony użytek osobisty i stanowi naruszenie praw autorskich.

Źródło: European Union Intellectual Property –  Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej  / euipo.europa.eu

 

1-56-1011-15

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA


WYBIERAM PAKIET EXTRA - 900 PLN / ROK


Zamówienie pakietu PREMIUM


WYBIERAM PAKIET PREMIUM - 750 PLN / ROK


Zamówienie pakietu SUPER


WYBIERAM PAKIET SUPER - 600 PLN / ROK


Zamówienie pakietu STANDARD


WYBIERAM PAKIET STANDARD - 450 PLN / ROK


Zamówienie pakietu BASIC


WYBIERAM PAKIET BASIC - 300 PLN / ROK