Jako „wolnego strzelca” (ang. freelancer) możemy określić osobę, która wykonuje – z reguły na zlecenie wyznaczone wyznaczone w nim –  zadanie, nie będąc związana umową o pracę. Ta ogólna definicja może być punktem wyjścia kim jest tzw. wolny strzelec (ang. freelancer), którego od osoby, która wykonuje pracę na podstawie kodeksowej umowy o pracę, odróznia to, że on niczego nie musi a wiele może. Począwszy od pełnej swobody, co do wyboru zleceń przez samodzielne ustalania godzin pracy i przede wszystkim wybór miejsca pracy. Zwyczajowo przyjmuje się bowiem, że freelancer pracuje w każdym miejscu, które wyda mu się odpowiednie. Najczęściej jest to jego biuro a nawet mieszkanie. Co zarówno jest zaletą, jak i wadą. Zwlaszcza, że freelencerzy („wolni strzelcy”) pracując w w oparciu o umowy cywilno prawne (o dzieło, zlecenie) pracują zdalnie, wykorzystując do kontaktu ze swym zleceniodawcą Internet (pocztę elektroniczną i/lub komunikaktory). Co z kolei nie wyklucza, że praca zdalna może mieć charakter regularny, cykliczny albo doraźny. I częstokroć być lepszą od stacjonarnej, a tym samym może przynosić lepsze efekty.

Wszystko zależy od stosowanych metod, sposobu pozyskiwania materiałów żródłowych itd. a przede wszystkim zaradności i kreatywności freelancera. Dlatego, gdy przymiemy, że naważniejszymi cechami osób zaradnych są: zdecydowanie, zorganizowanie, systematyczność, rozsądek, wyobraźnia, elastyczność, odwaga i zdolności analityczne, wówczas naczęściej okazuje się, że nawet osoba niepełnosprawna fizycznie jest „w pełni sprawna”.

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA


WYBIERAM PAKIET EXTRA - 900 PLN / ROK


Zamówienie pakietu PREMIUM


WYBIERAM PAKIET PREMIUM - 750 PLN / ROK


Zamówienie pakietu SUPER


WYBIERAM PAKIET SUPER - 600 PLN / ROK


Zamówienie pakietu STANDARD


WYBIERAM PAKIET STANDARD - 450 PLN / ROK


Zamówienie pakietu BASIC


WYBIERAM PAKIET BASIC - 300 PLN / ROK