Zwracając uwagę na potrzebę istnienia parafialnych portali internetowych nie można pominąć problemu ich jakości, czyli inaczej – wartości merytorycznej. Bardzo znikomej wówczas, gdy redaktorem prowadzącym  i/lub administratorem portalu parafialnego jest osoba niekompetentna, gdyż nie znająca zagadnień i ich specyfiki, a nawet terminologii, którą posługuje się Kościół. Co wówczas, gdy przedmiotowe portale prowadzone są bez żadnego nadzoru a nawet konsultacji np. z księżmi z reguły przynosi bardzo opłakane skutki.

Zwłaszcza wtedy, gdy osoba odpowiedzialna za parafialny portal internetowy (z mocy obowiązującego prawa jest nią proboszcz parafii) tolerując bylejakość lekceważy potrzebę wiarygodności publikowanych treści i ich edukacyjny charakter.

Tymczasem praktycznie wszystko, co dotyczy parafialnych portali internetowych zamyka się w dwóch słowach: wiarygodność i rzetelność. W związku z czym w jakiekolwiek formie snucie dalszych wywodów na temat (byle)jakości tychże portali jest całkowicie zbyteczne. Jednakże to nie ktoś inny, lecz księża proboszczowie powinni zrozumieć, że powierzanie tak bardzo odpowiedzialnej pracy, którą jest redagowanie parafialnego portalu internetowego, nie można powierzyć przypadkowej osobie. Również wtedy, gdy jest nią np. wikariusz.

Wszak tylko osoba przede wszystkim cechująca się wielką odpowiedzialnością potrafi zrozumieć, iż parafialny portal internetowy musi być godną wizytówką parafii. A gdy tak nie jest staje się przyczyną jej kompromitacji. Będąc również powodem ośmieszenia diecezji i nawet całego Kościoła, nie tylko partykularnego.

Dlatego czas skończyć z bylejakością parafialnych portali internetowych, które – aby wypełniać swoje zadania – nie mogą być dziełem (również noszącego koloratkę – co się zdarza) niekompetentnego w danej dziedzinie dyletanta. Albowiem zagadnienia dotyczące Kościoła, jak i sam Kościół (wspólnotowy i instytucjonalny) zasługują na znacznie więcej niż tylko zajmowanie się nimi w sposób powierzchowny. Czego sprawcami są najczęściej (niestety!) anonimowi redaktorzy i administratorzy parafialnych portali internetowych.

 

● CZY WIESZ, ŻE…przeczytaj – warto wiedzieć [ czytaj ]

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA


WYBIERAM PAKIET EXTRA - 900 PLN / ROK


Zamówienie pakietu PREMIUM


WYBIERAM PAKIET PREMIUM - 750 PLN / ROK


Zamówienie pakietu SUPER


WYBIERAM PAKIET SUPER - 600 PLN / ROK


Zamówienie pakietu STANDARD


WYBIERAM PAKIET STANDARD - 450 PLN / ROK


Zamówienie pakietu BASIC


WYBIERAM PAKIET BASIC - 300 PLN / ROK