RELACJE BIZNESOWE ● WSPÓŁPRACA HANDLOWA ● KONTAKTY TURYSTYCZNE ● PARTNERSTWO ● TŁUMACZENIA JĘZYKOWE

● Słowacja w kilku zdaniach

Słowacja, Republika Słowacka (sł.:Slovensko, Slovenská republika) to kraj przede wszystkim nieznany, gdyż niepoznany a tym samym niedoceniony. Jednakże bardzo wiele racji jest w stwierdzeniu „Słowacja – mały, WIELKI kraj” (sł.: Slovensko – malá, VEĽKÁ krajina), gdyż jest to kraj mały terytorialnie, lecz pełny bogactwa – również tego, co nieodkrytego.- wynikającego z różnorodności kulturowej grup etnicznych. Gdyż trzeba wiedzieć, że ludność państwa stanowią głównie Słowacy i najliczniejsza mniejszość narodowa: Węgrzy. Ale w Słowacji mieszkają także: Romowie, Czesi, Ukraińcy, Rusini, Karpatorusini [1], Niemcy, Polacy, Żydzi i Morawianie.

Natomiast chcąc nawiązać kontakty biznesowe i/lub interpersonalne przede wszystkim należy pamiętać o innym niż w Polsce układzie świąt państwowych oraz dni wolnych od pracy. I tak –  w Słowacji dniami w których obchodzone są święta państwowe są: 1 stycznia, 5 lipca, 29 sierpnia, 1 września, 17 listopada; natomiast dniami wolnymi od pracy są: 6 stycznia, Wielki Piątek i Poniedziałek Wielkanocny (dni ruchome), 8 maja, 15 sierpnia, 1 listopada, 24,25 i 26 grudnia. Trzeba także pamiętać, że Boże Ciało (sł.: Božie telo, święto ruchome) odmiennie niż w naszym kraju, w Słowacji jest dniem roboczym . 

W przypadku np. partnerstwa szkół należy uwzględnić okresy, którymi kolejno są: ferie zimowe [ świąteczne ]  (sł. zimné [ vianočné ] prázdniny), ferie pólroczne (sł. polročné prázdniny), ferie wiosenne (sł. jarné prázdniny), ferie wielkanocne (sł.veľkonočné prázdniny) oraz wakacje (sł.: letné prázdniny, vakácie).

Ponadto domorosłych „poliglotów” trzeba uczulić na liczne pułapki językowe. Zwłaszcza, iż bardzo wiele słów słowackich wybrzmiewających fonetycznie tak samo, jak w języku polskich, a nawet ze zbliżoną lub tożasmą pisownią ma całkowicie inne znaczenie w języku słowackim i w języku polskim. Z tego powodu „poliglota” może nie tylko siebie ośmieszyć, ale również narobić sobie wiele kłopotów a nawet zyskać wielu wrogów.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na przywarę Polaków tzn. wyśmiewanie się ze słów słowackich, które w ich ocenie pochodzą z języka polskiego i są zniekształcone. Tymczasem tak nie jest, gdyż nawet są słowa nadal używane w Słowacji, a które zaniknęły w Polsce. Będąc obecnie zaliczane do słownictwa staropolskiego. Natomiast, gdy chodzi o rzekome zniekształcenie słów, ten sam zarzut może postawić Słowak Polakowi. Gdyż niby dlaczego poprawną formą ma być np. polskie: mleko od krowy / mleko krowie a nie słowackie: mlieko od kravy / kravské mlieko.

Aktualnie administracyjnie Słowacja jako kraj (sł. krajina ) jest podzielona na 8 województw (sł.: kraj ) i 79 powiatów (sł.: okres). Są to województwa i powiaty (wyłuszczonym drukiem województwa):

1. Bratislavský kraj: *** Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V [BA, BL, BT, BD, BI, BE] ***, Malacky [MA], Pezinok [PK], Senec [SC]
2. Trnavský kraj: Dunajská Streda [DS] , Galanta [GA], Hlohovec [HC], Piešťany [PN], Senica [SE], Skalica [S ], Trnava [TT, TA, TB]
3. Trenčiansky kraj: Bánovce nad Bebravou [BN], Ilava [IL] , Myjava [MY], Nové Mesto nad Váhom [NM], Partizánske [PE], Považská Bystrica [PB], Prievidza [PD], Púchov [PU], Trenčín [TN, TC, TE]
4. Nitriansky kraj: Komárno [KN], Levice [LV, LL], Nitra [NR, NI, NT], Nové Zámky [NZ, NC], Šaľa [SA], Topoľčany [TO], Zlaté Moravce [ZM]
5. Žilinský kraj: Bytča [BY], Čadca [CA], Dolný Kubín [DK], Kysucké Nové Mesto [KM], Liptovský Mikuláš [LM], Martin [MT], Námestovo [NO], Ružomberok [RK], Turčianske Teplice [TR], Tvrdošín [TS], Žilina [ZA, ZI, ZL]
6. Banskobystrický kraj: Banská Bystrica [BB, BC, BK] , Banská Štiavnica [BS], Brezno [BR], Detva [DT], Krupina [KA], Lučenec [LC], Poltár [PT], Revúca [RA], Rimavská Sobota [RS], Veľký Krtíš [VK], Zvolen [ZV], Žarnovica [ZC], Žiar nad Hronom [ZH]
7. Prešovský kraj: Bardejov [BJ], Humenné [HE], Kežmarok [KK], Levoča [LE], Medzilaborce [ML], Poprad [PP], Prešov [PO, PV, PS], Sabinov [SB], Snina [SV], Stará Ľubovňa [SL], Stropkov [SP], Svidník [SK], Vranov nad Topľou [VT]
8. Košický kraj: Gelnica [GL], Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV [KE, KC, KI], Košice-okolie [KS], Michalovce [MI], Rožňava [RV], Sobrance [SO], Spišská Nová Ves [SN], Trebišov [TV]

*** […] – wyróżniki tablic rejestracyjnych / nazwy województw są linkami do szczegółowych informacji o tych województwach

We wskazanych wyżej województwach i powiatach istnieje 141 miast [ pełny wykaz ]  oraz 2890 wsi [ pełny wykaz ], w tym 140 wsi na prawach miejskich oraz 3 obwody wojskowe. Wsiami na prawach miasta zgodnie ze słowackim prawem są te, które spełniają określone kryteria, pośród których jest minimalna liczba obywateli określona jako 5 tysięcy osób zamieszkujących daną wieś. Najmłodszym miastem utworzinym od 01.01.2020 są Nesvady (powiat Komárno).

Słowacja to kraj o pwierzchniowierzchni całkowitej 49 036 km2. Rozciągłość południkowa wynosi 210 km, a równoleżnikowa 420 km. (skrajne punkty: północny 49°20′N, południowy 47°44′N, zachodni 16°53′E, wschodni 22°32′E). G raniczy z następującymi państwami: Austria (91 km), Czechy (261 km), Polska (541 km), Ukraina (90 km), Węgry (667 km).

*****

[1] Karpatorusini – nazwa powstała jako zbiorcze określenie ruskiej ludności zamieszkującej północne zbocza Karpat (Łemkowie) oraz północne regiony Królestwa Węgier – Rusinów z okolic Preszowa (Szarysz) na wschodniej Słowacji, Rusinów z Zakarpacia, Rusinów Panońskich.

● W czym pomagam

Moje wieloletnie zamieszkiwanie w Słowacji pozwoliło mi nie tylko poznać kraj, ludzi i język, lecz przede wszystkim zaowocowało nawiązaniem licznych kontaktów i poznaniem wielu bardzo ciekawych osób. W tym samym czasie poznałem także – co jest chyba najważniejsze – specyfikę tego niewielkiego, ale jakże bardzo ciekawego państwa, które ma wiele do zaoferowania, ale na wielu płaszczyznach jest niedoceniane. Zwlaszcza przez te osoby, które zachwyca zachodnioeuropejskość i są one wręcz nią zauroczono.

Oczywiście nie należy lekceważyć realiów. Tymi są – adekwatne do wielkości kraju i liczby jego obywateli – oceny np. odległości, ilości, wielkości itd. oczywiste dlatego, że w każdym przypadku to, co jest małe w dużym państwie w małym postrzegane jest jako duże. I nie należy się temu dziwić. Biorąc pod uwagę np. ilość gospodarstw domowych w czterdziesto-  oraz pięciomilionowym kraju. Gdzie siła nabywcza jest niewspółmiernie inna, niższa niż w państwie dużym.

Z kolei rodzimi producenci, handlowcy a w przypadku Słowacji również właściciele obiektów turystycznych mając świadomość wielkości ich kraju otwarci są na duże rynki zbytu oraz przestrzenie zamieszkiwane przez wielkie rzesze dla nich potencjalnych kontrahentów, klientów i gości. Jednakże – niestety w Polsce nadal pokutuje mit, że tylko to co „zachodnie” jest dobre i nawet najlepsze. Pomimo, iż jest złe i/lub najgorsze spośród towarów i usług oferowanych na rynku europejskim. Dlatego w ten sposób „zakodowany” człowiek zamknięty jest na to, co wdług niego jest złe, gdyż np. słowackie.

Stąd też należy zintensyfikować wprawdzie trwający już od kilkunastu lat proces obalania mitów, aby poznać Słowację taką, jak ona jest naprawdę a nie w obiegowych, utrwalonych w polskim społeczeństwie opiniach opartych przede wszystkim na mitach. Nie mających nic wspólnego z faktami.

Z tego powodu trudno nawet skatalogować to, co może interesować osoby zainteresowane nawiązaniem relacji ze Słowakami. To zaś bez względu na obszar i zakres tego… – o czym każdy, kto nie jest hipokrytą musi powiedzieć – … co jest nieznane. Zwłaszcza, że wiedza przeciętnego Polaka o Slowacji jest bardzo ogónikowa. To zaś powoduje, że wszyscy a co najmniej więkość z nas chodzi utartymi ścieżakami. Z reguły nie wiedząc, że istnieje coś znacznie lepsze od tego, co poznane. Dlatego należy to zmienić.

Rozpoczynając te zmiany od poznania np. bazy turystycznej, która jest znacznie większa i bardziej atrakcyjna od tej przedstawianej na polskich portalach internetowych prowadzonych przez firmy nastawione na zysk, a nie atrakcyjność ofert i dobro osób z nich korzystających. Szczagólnie, że nawet w  okresach bardzo atrakcyjnych dla turystów w Słowacji – będąc nawet już „na miejscu” – można znaleźć bardzo wiele atrakcyjnych ofert, najczęściej lepszych od tych, które rzekomo należy rezerwować z wyprzedzeniem i wpłacając z reguły bezzwrotny zadatek.

Wszysto zaś po to by złapać w sidła nieświadomą realiów ofiarę, czyli osobę niewiedzącą o tym, że.- jak podają oficjalne statystyki – w Słowacji, notabene powierzchniowo ok. 8-krotnie mniejszej od Polski, istnieje około 8 tysięcy obiektów turystycznych (hoteli i pensjonatów) oferujących zakwaterowanie i wyżwienie a także około 3 tysięcy restauracji i różnego typu barów restauracyjnych, istniejących jako obiekty samodzielne.

Co ważne – w bardzo wielu przypadkach będąc „konkurencją” współpracującą ze sobą dla dobra gości, a nie „made in Poland” podmiotami, najczęściej w sposób nieuczciwy siebie zwalczającymi. Oczywiście to nie oznacza, że w Słowacji nie istnieje zjawisko korupcji. Jak w każdym państwie ona jest i temu nie nalezy zaprzeczać. Jednakże w przypadku słowackich obiektów turystycznych w Polsce bardzo sugestawnia a najczęściej natarczywie przedstawiane są te oferty, których upublicznianie następuje na skutek… – czego? Można łatwo się domyślić. Tak niestety – chociaż bolesna – jest rzeczywistość. Tymczasem wystarczy odwiedzić kilka internetowych baz danych, aby się przekonać, że w Słowacji w dowolnym miejscu i obiekcie przez siebie wybranym można  zarezerwować bez pośredników.

Ponadto bardzo dobrze rozwiniętą bazą noclegową  są kwatery prywatnyne, którymi są: pokoje do wynajęcia, apartamenty, wydzielone części domów jednorodzinnych oraz domki, domy i wille samodzielne; częstokroć o wysokim standardzie i komfortowe. Nazwane kwaterami dlatego, że oferują jedynie nocleg dla kilku lub z górą kilkunastu osób, bez wyżywienia (ewentualnie śniadania). Jeżeli  w ich ofercie są obiady to z reguły po uzgodnieniu z gospodarzami  (wlaścicielami) kwatery i tylko domowe. Natomiast z zasady – aby mogli przygotować ciepłą strawę i posiłków nie spożywali w pokojach gościom udostępniny jest aneks kuchenny i kącik jadalny.

Natomiast, gdyby uznać za podstawę ilość obiektów noclegowych zarejestrowanych na jednym z wiekszych portali rezerwacyjnych i z ponad tam zarejestrowanych ponad 14,5 tysiąca odjąć hotele i pensjonaty, wówczas łatwo wyliczyć, że miejsc noclegowych określanych jako prywatne (kwatery – sł.  súkromia, priváty; ubytovanie v súkromí) jest w Słowacji nie mniej niż 6,5 tysiąca.

Do tego dochodzą jeszcze kempingi oraz zorganizowane pola namiotowe i bazy postojowe przystosowane dla karawaningowców, czyli amatorów turystyki samochodowej podróżujących z przyczepami lub w kamperach. Tych na chwilę obecną jest na pewno nie mniej niż 150 i ciągle przybywa.

To czego – pomimo, że jest – oficjalnie nie nazywa się korupcją i/lub lobbowaniem dotyczy również innych niż turystyka obszarów np. producentów słowackiego piwa, wina i innych alkoholi. Produkty te – chociaż bardzo dobre i lepsze od wielu innych- nie wejdą na rynek polski, gdyż nie pozwolą na to międzynarodowe koncerny produkujące np. przemysłowe piwo, a więc nie to warzone metodami tradycyjnymi i z naturalnych składników. Przedstawiane jako bogata oferta przez niezależne browary prywatne, których browanicy bardzo chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami i ich doświadczeniem.

Z kolei swoistą ciekawostką jest to, że tokaj jest alkoholem przypisywanym Węgrom, a w rzeczywistości region Tokaj (tokajski) [ czytaj ] i tzw. tokajska winna droga (sł. tokajská vínna cesta) są w Słowacji [ czytaj ].

Kilka linków tutaj zamieszczonych jako przykład udowadnia, że Słowacja i przedstawiana przez Słowaków oferta jest nieznana. Tymczasem możliwy jest import określany jako własny [ czytaj ] z którego w Polsce powinni korzystać np. restauratorzy, chcąc mieć w ofercie piwo „swoje” – bardzo smaczne. Dlatego przez konsumentów cenione i przez koneserów piwa wyosko oceniane.

Natomiast nie przez przypadek użyto tutaj przymiotnik „swoje”, gdyż tym może być zarówno piwo inne niż piwa iferowane powszechnie, ale też ten w kolorze bursztynu napój może być piwem własnym. Albowiem korzystając z usług i doświadczeń słowackich piwowarników bądź we współpracy z nimi można stworzyć własną markę piwa. Czym szczególnie powinni być zainteresowani stabilni restauratorzy mający swoje obiekty gastronomiczne w atrakcyjnych turystycznie i biznesowo miejscowościach. A w tym celu – aby mieć własne piwo – wcale nie potrzeba inwestować w budowę minibrowaru.

Kolejnym przykładem tego, co jest słowackie a w Polsce nieznane, są powstające w kilku wersjach standardowych oraz na indywidualne zamówienia midibusy marki ROŠERO. Posiadające bardzo dobre recenzje użytkowników w krajach Europy zachodniej. Gdzie jeżdżą również jako midibusy elektryczne. Z powodzeniem obsługując komunikację zbiorową np. w małych miastach. Jednakże – tak, jak w przypadku np. słowackich alkoholi – ich nieobecność na polskich drogach jest wynikiem mionopolistycznych praktyk producentów busów innych niż Rošero marek. Notabene w wersjach standardowych busy Rošero mogą przwozić od 12 do 36 osób. Na indywidualne zamówienie będąc np. salonikiem biznesowym lub kamperem.

Dokładnie to samo dotyczy także  nieobecnych na polskich drogach autobusów TROLIGA – BUS, których producent przedstawia atrakcyjną ofertę, a pomimo tego nie korzystają z niej polscy przewoźnicy.

Przykładów wskazujących na to, co  jest słowackie i bardzo dobre, lecz w Polsce nieobecne a nawet nieznane można przedstawić dużo. Zawsze nie wyczerpując tematu, gdyż informacje o tym są obszerne. Dlatego uznać należy za zasadną prośbę, aby wszystkie osoby zainteresowane nawiązaniem kontaktów ze Słowacją konkretnie przedstawiając swoje zamierzenia bądź oczekiwania zadalły pytania. Zwłaszcza, że kontakty te mogą dotyczyć wszystkiego, co bezwarunkowo musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a więc być czynem dozwolonym i tym samym niekaralnym.

Nie kończąc tego, co można i z czego warto skorzystać w Słowacji, warto wskazać liczne sanatoria i ośrodki lecznicze. Można z nich korzystać w ramach dofinansowania z polskiego NFZ. Jednak, aby nie było podejrzeń o kryptoreklamę żadnego – wskazując tylko link [ czytaj ], gdzie najbardziej popularne słowackie miejscowości sanatoryjne są wymienione., żadnego innego nie nalezy wyrówżniać. Natomiast na wyróżnienie zasługuje znane i uznane na całym świecie sanatorium rehabilitacyjne ADELI MEDICAL CENTER [ czytaj ] mające w swej ofercie zabiegi lecznicze dla NIEMOWLĄT i DZIECI oraz osób dorosłych i terapię hiperbaryczną.

+

ZACHĘCAM DO ZADAWANIA PYTAŃ ● ODPOWIEDZI UDZIELAM W CIĄGU 24 GODZIN

REKLAMA

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA


WYBIERAM PAKIET EXTRA - 900 PLN / ROK


Zamówienie pakietu PREMIUM


WYBIERAM PAKIET PREMIUM - 750 PLN / ROK


Zamówienie pakietu SUPER


WYBIERAM PAKIET SUPER - 600 PLN / ROK


Zamówienie pakietu STANDARD


WYBIERAM PAKIET STANDARD - 450 PLN / ROK


Zamówienie pakietu BASIC


WYBIERAM PAKIET BASIC - 300 PLN / ROK