Osoby poszukujące pomocy za pośrednictwem odwiedzanego portalu – zapewne ku zaskoczeniu wielu – przeczytają, że nie jest on  miejscem  dedykowanym „łowcom” pieniędzy, lecz skierowanym do potrzebujących wsparcia w podejmowanych przez nich działaniach. Zatem – nawet wtedy, gdy z powodu braku oczekiwanych skutków ich aktywność będzie wymagała pomocy zastępującej te osoby, jej formy również będę zawsze adekwatne do sytuacji, lecz niematerialne. I ograniczone do porad  Należy bowiem wyjaśnić, że obowiązujące prawo – nie tylko w Polsce – nie zezwala na reprezentowanie bądź zastępstwo kogokolwiek przez kogokolwiek. W pełnym zakresie każda osoba reprezentuje swoje interesy występując we własnym imieniu. W niewiele mniejszym zakresie, ale już w sposób ograniczony ma prawo  w imieniu osoby wystąpić członek jej najbliższej rodziny. W sposób określony prawem, na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa mogą to robić radcy prawni i adwokaci. Dlatego każde wsparcie i/lub pomoc świadczone w ramach relacji interpersonalnych oparte są na uczciwości z jednej strony i zaufaniu z drugiej. Bez oczekiwania, lecz jednak wskazanej wdzięczności, która jednakże w żadnen sposób i z żadnych przyczyn nie może być wymuszana. W związku z tym, przede wszystkim w interesie osoby poszukującej pomocy jest poznanie szczegółowych warunków jej udzielenia.

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA


WYBIERAM PAKIET EXTRA - 900 PLN / ROK


Zamówienie pakietu PREMIUM


WYBIERAM PAKIET PREMIUM - 750 PLN / ROK


Zamówienie pakietu SUPER


WYBIERAM PAKIET SUPER - 600 PLN / ROK


Zamówienie pakietu STANDARD


WYBIERAM PAKIET STANDARD - 450 PLN / ROK


Zamówienie pakietu BASIC


WYBIERAM PAKIET BASIC - 300 PLN / ROK