Czy udzielającym pomocy wypada udzielać wskazówk? Być może nie. Jednakże warto zwrócić uwagę na prowadzące do rozczarowań, a nawet konfiktów udzielanie pomocy w sposób bezmyślny. Częstokroć dlatego, że szczodre serce udzielającego pomocy nie pozwla mu powiedzieć „nie”. Co niestety może skutkować nadużyciem dobroci osoby pomoc niosącej, a nawet oszustwem. Choć tego nie powinna dopuścić się osoba potrzebująca pomocy. Niestety życie pisze różne scenariusze, a w związku z tym pomoc – która jest szersza niźli wsparcie – rozsądnie udzielana. Natomiast darczyńca winien mieć zawsze zagwarantowane prawo do wglądu i analizy, tylko w sposób przejrzysty udzielanej pomocy. Zaś w przypadkach budzących uzasadnione wątpliwości zawsze i na każdym etapie oraz w ustalonym przez siebie zakresie tę pomoc wstrzymać, zawiesić a nawet z jej udzielania zrezygnować. Zwłaszcza, że nie może zyskać akceptacji sytuacja w której świadczący musiałby postępować wbrew własnej woli. Jeszcze gorzej byłoby wówczas, gdyby miał być do czegokolwiek zmuszany. Albowiem pomoc – by w ogóle mogła być nazwana czynem dobroczyńcy – musi być dobrowolna a nie obowiązkiem. O czym niestety we wielu przypadkach zapominają osoby potrzebujące pomocy, zwłaszcza wykazującę postawę roszczeniową, której z żadnych powodów nie należy akceptować.

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA


WYBIERAM PAKIET EXTRA - 900 PLN / ROK


Zamówienie pakietu PREMIUM


WYBIERAM PAKIET PREMIUM - 750 PLN / ROK


Zamówienie pakietu SUPER


WYBIERAM PAKIET SUPER - 600 PLN / ROK


Zamówienie pakietu STANDARD


WYBIERAM PAKIET STANDARD - 450 PLN / ROK


Zamówienie pakietu BASIC


WYBIERAM PAKIET BASIC - 300 PLN / ROK