Wskazówki kierowane do udzielających wsparcia należy rozpocząć od zwrócenia uwagi na fakt, iż wsparcie nie jest wyręczaniem kogokolwiek w czymkolwiek.Również nie należy go udzielać bezkrytycznie, a więc także w sposób ciągły. Albowiem wsparcie nigdy nie może polegać na wykorzystywaniu dobroci wspierającego i zawsze musi motywować do pedejmowania działań przez osobę wspieraną. Należy także pamiętać, że osoba wspierana będąc bezradna wobec problemów nie może być z tego powodu krytykowana. Natomiast wsparcie – szczególnie wtedy, gdy osoba wspierana faktycznie zasługuje na współczucie – nie może być przejawem pogrążającej ją litości, lecz powinno być poparte wzmacniającymi, budującymi perspektywę dobrego zakończenia problemów, motywach. Jeszcze ważniejszym warunkiem udzielania wsparcia musi być bardzo rozsądne przemyślenie nie tylko decyzji o jego udzielaniu, ale przede wszystkim skutków ewentualnych niepowodzeń. Stąd też osobom wspieranym nie należy dawać złudnych nadziei, a przede wszystkim nie wolno skladać niemożliwych do realizacji obietnic. Wszak wsparcie częstokroć polega także na towarzyszeniu osobie w zderzeniu się z przykrymi dla niej problemami, których z bardzo wielu powodów rozwiązać nie można.W związku z czym wsparcie winno być pomocą w rozpoczęciu życia „od nowa”, częstokroć trudny dla osoby wspieranej.

 

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA


WYBIERAM PAKIET EXTRA - 900 PLN / ROK


Zamówienie pakietu PREMIUM


WYBIERAM PAKIET PREMIUM - 750 PLN / ROK


Zamówienie pakietu SUPER


WYBIERAM PAKIET SUPER - 600 PLN / ROK


Zamówienie pakietu STANDARD


WYBIERAM PAKIET STANDARD - 450 PLN / ROK


Zamówienie pakietu BASIC


WYBIERAM PAKIET BASIC - 300 PLN / ROK