▪ Informacje przekazane w treściach opublikowanych na portalu POMOC.wawares.pl wskazują na potrzebę bardzo rzetelnego opracowania publikowanych tekstów, we wszystkich mediach, lecz przede wszystkim wszechobecnym Internecie, współcześnie najbardziej aktywnym i skutecznym medium masowym.

Przedstaw swoje potrzeby, określ oczekiwania, sprecyzuj wymagania.

Odpowiadam na wszystkie zapytania. Zakres pomocy i warunki współpracy uzgadniam indywidualnie.